O KONKURSIE

Dołącz do wyjątkowego konkursu CDO Forum Awards! Z okazji 10-tej edycji konferencji Chief Data Officer Forum, szukamy najlepszych specjalistów oraz projektów z obszaru zarządzania danymi w Polsce. To szansa na wyróżnienie i docenienie Twojej pracy oraz osiągnięć.

 

Celem konkursu jest:

 • wyłonienie firm i organizacji, których dorobek w obszarze zarządzania danymi wyróżnia się na rynku i może stanowić wzór dla innych;
 • nagłośnienie projektów w obszarze data, które przyniosły niezaprzeczalne, wymierne korzyści na poziomie swoich organizacji czy całych branż i ekosystemów;
 • promowanie profesjonalistów z obszaru zarządzania danymi i transformacji organizacyjnej, których dorobek wyróżnia się na polskim rynku.

 

Laureatów poznamy  w trakcie uroczystej, wieczornej gali we wrześniu 2023 r.

CDO LIDER ROKU

W kategorii CDO LIDER ROKU wyróżnimy tych najlepszych profesjonalistów w dziedzinie zarządzania danymi, tych którzy prowadzą wybitne projekty i stanowią inspirację dla innych.

W tej kategorii mogą wziąć udział menedżerowie zatrudnieni lub na stałe współpracujący z przedsiębiorstwem mającym siedzibę w Polsce i pełniący w tym przedsiębiorstwie w momencie dokonania zgłoszenia różne funkcje: Chief Data Officer, Head of Data czy inną analogiczną pod względem zakresu odpowiedzialności.

W pierwszym etapie konkursu, nominowani zostaną wybrani przez skład jury na podstawie oceny zgłoszeń konkursowych. Następnie w drugim etapie konkursu, nominowani zostaną poddani ocenie przez społeczność CDO Forum Club.

CDO PROJEKTU ROKU

W kategorii CDO PROJEKT ROKU wyróżnimy przedsięwzięcia i inicjatywy, które jednoznacznie dotyczyły obszaru danych i zarządzania nimi, a ich efekty były spektakularne i inspirujące dla rynku.

W tej kategorii, może wziąć udział firma lub instytucja publiczna działająca w Polsce, zgłaszająca się sama lub zaproszona przez organizatora. Mogą wziąć udział tylko przedsięwzięcia, inicjatywy i pomysły, których realizacja w swojej zasadniczej części zakończyła się w roku 2022 i później.

CDO LIDER ROKU

W kategorii „CDO LIDER ROKU”, laureaci będą wyłaniani na podstawie trzech najważniejszych kryteriów:

 • Leadership – zdolności przywódcze, umiejętność współpracy;
 • Knowledge – doświadczenie i wiedza zawodowa;
 • Respect – rola i znaczenie w środowisku oraz uznanie z jego strony.

W szczególności ważne będą takie obszary oceny wskazanego kandydata na Lidera Roku CDO jak:

 • Wizjonerskie przywództwo
 • Zrozumienie biznesu
 • Kompetencje techniczne
 • Umiejętności współpracy i komunikacji
 • Orientacja na wyniki
 • Etyka i zgodność

CDO PROJEKT ROKU

Laureaci konkursu CDO Forum Awards wyłaniani są na podstawie trzech najważniejszych kryteriów:

 • Excellence – unikalność, innowacyjność, wyjątkowość projektu;
 • Impact – co dało wdrożenie projektu, przedstawienie szacunkowych korzyści z projektu, w tym potencjalnego wpływu na działalność biznesową;
 • Implementation – sposób wdrożenia i jakość prowadzenia projektu.

W szczególności ważne będą takie obszary jak:

 • Wartość biznesowa
 • Innowacja
 • Współpraca
 • Jakość danych
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych
 • Skalowalność
 • Wpływ

ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU JUŻ TERAZ!

Znasz kogoś lub ciekawą inicjatywę, która powinna wziąć udział w konkursie?

HARMONOGRAM KONKURSU

do 30.07.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu przez formularz

do 18.08.

Ogłoszenie nominowanych w obu kategoriach konkursowych

do 15.09.

Głosowanie przez członków społeczności CDOC* - dotyczy kategorii CDO LIDER ROKU

21.09.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz premiera raportu

* Zgłoszenie udziału w konkursie dotyczy wyłącznie kategorii „CDO LIDER ROKU”

Masz pytania odnośnie uczestnictwa w konkursie?

Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Dawid Andruszkiewicz

+48 570 272 723
[email protected]

ORGANIZATOR KONKURSU

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1 Str,
Warsaw, Poland
www.evention.pl

KONTAKT

Dawid Andruszkiewicz
m:

e: [email protected]

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.